TAC Council

  • Dyfrig Davies (Chair) – Telesgop
  • Emyr Afan (Deputy Chair) – Avanti Media
  • Gareth Williams – Rondo Media
  • Iestyn Garlick (co-opted)
  • Nia Thomas – Boom Cymru
  • Sion Clwyd Roberts (co-opted) – Rondo Media
  • Angharad Mair – Tinopolis
  • Sioned Wyn – Chwarel
  • Bethan Griffiths – Cwmni Da

Contact Us