>

Loosemores Solicitors

  • Cyfeiriad: Alliance House, 18/19 High Street, Caerdydd, CF10 1PT
  • E-bost cyswllt: commercial@loosemores.co.uk
  • Rhif ffôn swyddfa: 029 2022 4433
  • Prif genres cynhyrchu: Cwmni cyfreithiol arbenigol yw Loosemores, sy’n canolbwyntio’n benodol ar sector cyfraith y Cyfryngau ac Adloniant. Mae Loosemores yn cynghori cwmnïau annibynnol ar faterion sy’n ymwneud â chytundebau cynhyrchu, ariannu proseictau, clirio hawliau/cadwyn deitl, cytundebau dosbarthu, trwyddedu fformatau, trefniadau talent a mwy.
  • Gwobrau / Comisiynau: Mae Sara Griffiths wedi ei rhestru ym Mand 1 ym meysydd cyfraith y cyfryngau ac adloniant yng Nghymru yn ôl Chambers and Partners 2017, a chydnabyddir hi hefyd gan Legal 500 yn unigolyn blaenllaw ar gyfer y cyfryngau ac adloniant yng Nghymru ar gyfer 2017.