Antena Cyf.

  • Cyfeiriad: Uned 2, Cibyn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2BD
  • E-bost cyswllt: iestyn@antena.co.uk
  • Rhif ffôn swyddfa: 01286 662200
  • Prif genres cynhyrchu: Pobl Ifanc, Plant, Dogfen, Lleisio Animeiddio
  • Gwobrau / Comisiynau: Enillwyr ac enwebiadau BAFTA Cymru, Rose d’Or de Montreux