Boom Cymru

  • Cyfeiriad: GloWorks, Heol Porth Teigr, Bae Caerdydd, Caerdydd CF10 4GA
  • E-bost cyswllt: ymholiadau@boomcymru.co.uk
  • Rhif ffôn swyddfa: 02922 450000
  • Prif genres cynhyrchu: Adloniant Ffeithiol, Ffeithiol, Adloniant, Drama, Plant, Digidol, Dysgwyr
  • Gwobrau / Comisiynau: Yn cynnwys: 35 Diwrnod, Amgueddfa, Cyw, Stwnsh, Y Sioe, Priodas Pum Mil, Iaith ar Daith, Hansh. Enillydd gwobrau BAFTA Cymru, BAFTA Kids, RTS, Gŵyl Cyfryngau Celtaidd, Broadcast Digital Awards, Rose d’Or.