Captain Jac

  • Cyfeiriad: 10 Ffordd Werdd, Gorslas, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA14 7NE
  • E-bost cyswllt: catrin@captainjac.co.uk
  • Rhif ffôn swyddfa: 07816 895509
  • Prif genres cynhyrchu: Dogfen, ffeithiol, Plant
  • Gwobrau / Comisiynau: Y Doniolis, Cyfres 13x7 munud i blant, S4C; Y Siwrnai, cyfres 5x3 munud i Hansh