Captain Jac

  • Cyfeiriad: Uned 10, Canolfan S4C yr Egin, Stryd y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ
  • E-bost cyswllt: catrin@captainjac.co.uk
  • Rhif ffôn swyddfa: 07816 895509
  • Prif genres cynhyrchu: Dogfen, ffeithiol, Plant
  • Gwobrau / Comisiynau: Y Doniolis, S4C; Y Siwrnai, (Hansh) S4C; Siwrne Ni, S4C; Dathlu, S4C; Carys Eleri’n Caru, S4C; Calan Gaeaf Carys Eleri, S4C; Dathlu, S4C