Carlam

  • Cyfeiriad: 16 Heol Y Gwynt, Ystradgynlais, Powys, SA9 1AF
  • E-bost cyswllt: info@carlamltd.com
  • Prif genres cynhyrchu: Dogfen / Adloniant Ysgafn/ Radio/ Digidol
  • Gwobrau / Comisiynau: 'The Last of The Swansea Cowboys' (BBC One) / Drych: Galar Yn Y Cwm (S4C) / 'Only Foals and Horses' (BBC Wales)/ 'Pampro Cwn Cymru' (S4C) / 'Drych: Y Ceffyl Blaen' (S4C)