Carlam

  • Cyfeiriad: Carlam, Canolfan yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EQ
  • E-bost cyswllt: info@carlamltd.com
  • Prif genres cynhyrchu: Dogfen / Adloniant Ysgafn/ Radio/ Digidol
  • Gwobrau / Comisiynau: 'The Last of the Swansea Cowboys' (BBC One) / Drych: Galar yn y Cwm (S4C) / 'Only Foals and Horses' (BBC Wales) / 'Pampro Cwn Cymru' (S4C) / 'Drych: Y Ceffyl Blaen' (S4C)/ RTS Cymru enwebiad ar gyfer y categori 'Breakthrough' a 'Drych: Galar Yn Y Cwm'.