Ceidiog

  • Cyfeiriad: 92 Kings Road, Caerdydd, CF11 9DD
  • E-bost cyswllt: nia@ceidiog.com
  • Rhif ffôn swyddfa: 07850 278357
  • Prif genres cynhyrchu: Dogfen, Plant
  • Gwobrau / Comisiynau: BAFTA (‘Dwylo’r Enfys’) 2013, Enwebiadau byd-eang i’r gyfres ‘Y Diwrnod Mawr’ (BAFTA UK, Rose d’Or, Banff, Gŵyl Cyfryngau Celtaidd), BEX 1 (2022) (8 x 20’. Drama. S4C/CRONFA YACFUND)