Cwmni Da

  • Cyfeiriad: Doc Fictoria, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SR
  • E-bost cyswllt: post@cwmnida.tv
  • Rhif ffôn swyddfa: 01286 685300
  • Prif genres cynhyrchu: Adloniant Ffeithiol, Ffeithiol, Drama, Comedi a Phlant
  • Gwobrau / Comisiynau: ‘Fferm Ffactor’, ‘Noson Lawen’, ‘Deian a Loli’, ‘’Run Sbit, 'Ffit Cymru', 'Garddio a Mwy'