Cwmni THR Cyf

  • Cyfeiriad: Gwynfryn, Pen y Bryn, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4YQ
  • E-bost cyswllt: himyrs@btinternet.com
  • Rhif ffôn swyddfa: 07990548179
  • Prif genres cynhyrchu: Comedi, drama, dogfen
  • Gwobrau / Comisiynau: Enillwyr gwobrau BAFTA Cymru a Sony