Cynyrchiadau Twt

  • Cyfeiriad: 48, Manor Rise, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd, CF14 1QJ
  • E-bost cyswllt: siwan@twtproductions.cymru
  • Rhif ffôn swyddfa: 07931 708920
  • Prif genres cynhyrchu: Plant, Cartŵns, Addysg
  • Gwobrau / Comisiynau: Llan-ar-goll-en, Oli Wyn, Canu