Snapyn

  • Cyfeiriad: Bodwenallt, Olgra Terrace, Llanberis, Gwynedd, LL55 4HS
  • E-bost cyswllt: Meinir@snapyn.tv
  • Rhif ffôn swyddfa: 07862295212 / 07791625183
  • Prif genres cynhyrchu: Adloniant, ffeithiol, chwareon
  • Gwobrau / Comisiynau: Plygain Go Wahanol, S4C, DRYCH:Y Bermo, S4C