Snapyn

  • Cyfeiriad: Bodwenallt, Olgra Terrace, Llanberis, Gwynedd, LL55 4HS
  • E-bost cyswllt: Ems@snapyn.tv
  • Rhif ffôn swyddfa: 07791625183 / 07862295212
  • Prif genres cynhyrchu: Adloniant, ffeithiol, chwareon
  • Gwobrau / Comisiynau: Plygain Go Wahanol, S4C