Telesgop

  • Cyfeiriad: Stiwdios y Bae, Ffordd Fabian, Abertawe SA1 8QB
  • E-bost cyswllt: info@telesgop.cymru
  • Rhif ffôn swyddfa: 01792 824567
  • Prif genres cynhyrchu: Gwledig, ffeithiol, bywyd gwyllt, hanes, cymdeithas heddiw, adloniant.
  • Gwobrau / Comisiynau: BAFTA Cymru - Music for Misfits: The Story of Indie (Factual Series)