Amdanom Ni

 

Daeth y sector cynhyrchu teledu annibynnol Cymraeg i fodolaeth yn iawn yn 1982, ynghyd â gweddill sector y DU. Digwyddodd hyn pan sefydlwyd Channel 4 a S4C fel darlledwyr / gyhoeddwyr cyhoeddus; sefydliadau a fyddai’n comisiynu eu holl gynnwys gan gwmnïau cynhyrchu annibynnol yn hytrach na chynhyrchu eu rhaglenni eu hunain.

Mae cwmnïau cynhyrchu teledu Cymraeg ymhlith y mwyaf yn y farchnad, yn ogystal â bod yn ffactor allweddol yn nhwf a hyrwyddo diwylliant a hunaniaeth gynhenid Cymru.

Dros y 30 mlynedd ddiwethaf, mae TAC wedi cynrychioli’r sector cynhyrchu teledu annibynnol wrth drafod telerau masnach a materion busnes ehangach gydag S4C a chyrff eraill yn y diwydiant, yn ogystal â darparu mewnbwn i greu polisïau ar lefel Cymru a’r DU ym meysydd y diwydiannau creadigol, darlledu a sgiliau.

Aelodau’r sector cynhyrchu annibynnol sy’n gyfrifol am greu’r rhan fwyaf o gynnwys S4C. Erbyn hyn, gellir gwylio’r cynnwys hwn ar y teledu ac ar-lein ledled y DU, drwy wasanaeth S4C Clic yn ogystal â BBC iPlayer. Mae hyn yn hanfodol wrth ddod â chynnwys teledu Cymru at sylw cynulleidfa ehangach.

Mae TAC yn parhau i gynrychioli ei aelodau a darparu ystod o wasanaethau, gan gynnwys cytundebau safonol a chefnogaeth materion busnes, cynrychiolaeth polisi a darparu rhaglen hyfforddiant a sgiliau.

Rydyn ni hefyd yn cynrychioli’r sector drwy ymgysylltu â gwneuthurwyr polisi a’r diwydiant ehangach.

Am ddysgu mwy am ein gwaith diweddar? Cymerwch olwg ar Cylchlythyr TAC Mawrth 2024 lle gallwch ddarganfod sut mae TAC wedi bod yn hyrwyddo sector annibynnol Cymru yn 2024.

Cyngor TAC

Cysylltu â ni