Cyngor TAC

  • Dyfrig Davies (Cadeirydd) – Telesgop
  • Emyr Afan (Dirprwy Gadeirydd) – Avanti Media
  • Gareth Williams – Rondo Media
  • Iestyn Garlick (cyfetholedig)
  • Nia Thomas – Boom Cymru
  • Sion Clwyd Roberts (cyfetholedig) – Rondo Media
  • Angharad Mair – Tinopolis
  • Sioned Wyn – Chwarel
  • Bethan Griffiths – Cwmni Da

Cysylltu â ni