Cyngor TAC

 • Iestyn Garlick – Llywydd Anrhydeddus
 • Dyfrig Davies (Cadeirydd) – Telesgop
 • Emyr Afan – Afanti Media
 • Gareth Williams – Rondo Media
 • Nia Thomas – Boom Cymru
 • Sion Clwyd Roberts (cyfetholedig) – Rondo Media
 • Angharad Mair – Tinopolis
 • Sioned Wyn – Chwarel
 • Bethan Griffiths – Cwmni Da
 • Llyr Morus – Vox Pictures
 • Arwyn Evans – Darlun

Cysylltu â ni