FOCUS 2018

18 October 2018

FOCUS logoMae TAC yn falch o gyhoeddi ein bod yn bartner diwydiant yn y gynhadledd gynhyrchu flaenllaw hon ar 4–5 Rhagfyr yn Llundain. Gellir cofrestru’n ddi-dâl. Mae’r thema a rhestr gychwynnol o sesisynau yn hysbys erbyn hyn, a bydd rhagor i ddilyn. Mi fydd TAC yn bresennol gydol y ddau ddiwrnod, felly cysylltwch â chroeso os am gwrdd yno.

Cysylltu â ni