Croeso i Teledwyr Annibynnol Cymru (TAC)

TAC ydy llais y sector cynhyrchu teledu annibynnol yng Nghymru.

Mae ein haelodau’n cynhyrchu rhaglenni teledu, sain ac ar-lein ar gyfer ystod eang o ddarlledwyr a sefydliadau eraill yng Nghymru, ledled y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

Mae’r diwydiannau creadigol yn cyfrannu’n helaeth at economi Cymru, ac maent yn rhan bwysig o sectorau creadigol byd-enwog y DU.

Cwmnïau’r sector yng Nghymru sy’n cynhyrchu’r rhan fwyaf o raglenni S4C, gan bortreadu pobl Cymru, ein straeon a’n bywydau i gynulleidfa gartref, i weddill y DU a’r tu hwnt.

Ar y wefan hon, gallwch weld amrywiaeth o wybodaeth, gan gynnwys ein dogfennau polisi a’r newyddion diweddaraf.

Os hoffech ymuno â TAC, cysylltwch â Sioned Harries am fanylion pellach.

Cysylltu â ni