Croeso i Teledwyr Annibynnol Cymru (TAC)

TAC ydy llais y sector cynhyrchu teledu annibynnol yng Nghymru.

Mae ein haelodau’n cynhyrchu rhaglenni teledu, sain ac ar-lein ar gyfer ystod eang o ddarlledwyr a sefydliadau eraill yng Nghymru, ledled y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

Mae’r diwydiannau creadigol yn cyfrannu’n helaeth at economi Cymru, ac maent yn rhan bwysig o sectorau creadigol byd-enwog y DU.

Welsh production companies are also responsible for all of the independently produced content on S4C, and they play a large part in portraying the people of Wales, their stories and perspectives to each other and to the rest of the UK and beyond.

Cwmnïau’r sector yng Nghymru sy’n cynhyrchu rhaglenni annibynnol yn Gymraeg i S4C, gan bortreadu pobl Cymru, ein straeon a’n bywydau i gynulleidfa gartref, i weddill y DU a’r tu hwnt.

Ar y wefan hon, gallwch weld amrywiaeth o wybodaeth, gan gynnwys ein dogfennau polisi a’r newyddion diweddaraf.

Os hoffech ymuno â TAC, cysylltwch â Luned Whelan am fanylion pellach.

Cysylltu â ni

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.