Croeso i Teledwyr Annibynnol Cymru (TAC)

Mae TAC yn cynrychioli’r sector cynhyrchu teledu annibynnol yng Nghymru.

Mae ein haelodau’n cynhyrchu rhaglenni teledu, sain ac aml-lwyfan ar gyfer ystod eang o ddarlledwyr a sefydliadau eraill yng Nghymru, ledled y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol. Mae’r diwydiannau creadigol yn cyfrannu’n helaeth at economi Cymru, ac maent yn rhan bwysig o sectorau creadigol byd-enwog y DU.

Cwmnïau’r sector sy’n cynhyrchu arlwy rhaglenni annibynnol yn Gymraeg i S4C. Yn ogystal, mae ein haelodau wedi cydweithio ag S4C ar nifer o gydgynyrchiadau uchelgeisiol dros y blynyddoedd, ac enghraifft ddiweddar yw cyfresi drama ‘Y Gwyll / Hinterland’, sydd wedi derbyn canmoliaeth eang a meithrin cynulleidfa frwd.

Ar y wefan hon, gallwch weld amrywiaeth o adnoddau, gan gynnwys ein papurau polisi a’r newyddion diweddaraf.

Os hoffech ymuno â TAC, cysylltwch â post@tac-cymru.co.uk.

Cysylltu â ni

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.