Hyfforddiant

Croeso i hafan hyfforddiant TAC. Mae TAC yn parhau i ddatblygu ein rhaglen hyfforddiant ar gyfer 2020 yn unol â dymuniadau’r aelodaeth.  Byddwn yn monitro sut orau i ddarparu cyrsiau a gweithdai dros y cyfnod i ddod yn sgil dyfodiad coronafeirws COVID-19. Mae croeso i chi gysylltu â Rowena Griffin neu Luned Whelan gydag unrhyw ymholiadau penodol.


Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.