Hyfforddiant

Croeso i hafan hyfforddiant TAC. Mae TAC yn parhau i ddatblygu ein rhaglen hyfforddiant ar gyfer 2021a 2022 yn unol â blaenoriaethau’r aelodaeth. Byddwn yn parhau i weithio ar Zoom i sicrhau diogelwch pawb hyd nes bydd amgylchiadau’n caniatáu i ni gyfarfod wyneb yn wyneb yn ddiogel yn unol â’n hasesiadau risg. Rydyn ni’n gwerthfawrogi eich amynedd yn y mater hwn. Croeso i chi gysylltu â Sioned Harries gydag unrhyw ymholiadau penodol.

Cofrestru ar gyfer hyfforddiant TAC