>

Hyfforddiant

Croeso i hafan hyfforddiant TAC. Mae TAC yn parhau i ddatblygu ein rhaglen hyfforddiant ar gyfer  2023 yn unol â blaenoriaethau’r aelodaeth. Byddwn yn parhau i weithio ar Zoom i sicrhau diogelwch pawb hyd nes bydd amgylchiadau’n caniatáu i ni gyfarfod wyneb yn wyneb yn ddiogel yn unol â’n hasesiadau risg. Rydyn ni’n gwerthfawrogi eich amynedd yn y mater hwn. Croeso i chi gysylltu â Sioned Harries gydag unrhyw ymholiadau penodol.

Edrych am gymorth ariannol i’ch helpu ddatblygu eich gyrfa? 

Mae’r Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig yn rhoi cefnogaeth ariannol i unigolion sydd am ehangu eu sgiliau mewn teledu, ffilm, radio a chyfryngau newydd. Gallant hefyd roi cymorth i fudiadau sy’n hybu datblygu sgiliau ac adnoddau addysgiadol er budd y sector greadigol. Am fwy o wybodaeth, edrychwch ar y wefan: https://ymddiried.cymru