Adborth dosbarthiadau meistr sgriptio

Diolch am ymuno â dosbarthiadau meistr TAC ac S4C gyda John Yorke a Gethin Scourfield dros y chwech wythnos diwethaf. Gobeithio eich bod wedi cael eich ysbrydoli. A fuasech cystal â llenwi’r furflen isod mor fanwl â phosibl, a’i dychwelyd erbyn dydd Iau 25 Mehefin 2020 am 12.00 ganol dydd, os gwelwch yn dda? Bydd yr adborth hwn yn hynod werthfawr i TAC ac S4C wrth gynllunio datblygiad y cynllun i awduron.

No Fields Found.

Cysylltu â ni