Creu Troslais Ffeithiol

Mae TAC yn hynod falch o gyhoeddi ein bod yn parhau â’n cyfres o seminarau mewn cydweithrediad ag S4C i feithrin sgiliau llunio sgriptiau troslais ar gyfer rhaglenni ffeithiol ac adloniant ffeithiol dros yr hydref. Mi fydd siaradwyr profiadol a difyr yn rhannu eu harbenigedd dros y tair sesiwn, a bydd cyfle i ofyn cwestiynau a gwneud gwaith ymarferol. Nodwch fod un sesiwn wedi newid dyddiad ac arweinydd – gwiriwch y manylion newydd; gobeithio bydd dal yn gyfleus i chi ddod.

Mae nifer penodol o lefydd wedi eu neilltuo i weithwyr llaw-rydd. Os hoffech gofestru ar gyfer un o’r rhain, cysylltwch â Sioned Harries.

Yr arweinwyr:

Jaclyn Parry: mae Jacci yn byw yng Nghaerdydd ac mae’n Gynhyrchydd/Cyfarwyddwr hunan-saethu â 15 mlynedd o brofiad arbenigol mewn rhaglenni dogfen arsylwadol gyda chwmnïau ledled y DU. Mae Jacci wedi gweithio o dan amgylchiadau hygyrchedd anodd, ac mae’n gyfarwydd â thrafod yn sensitif a chael y gorau gan gyfranwyr anodd a bregus. Ymhlith y rhaglenni bu Jacci yn gweitho arnynt, mae ‘One Born Every Minute’ i Dragonfly, ‘First Dates’ i Twenty Twenty, ‘Drugs Café’ i Tuesday’s Child, ‘Abortion: Beyond the Backstreet’ i Yeti a ‘The Undateables’ i Betty.

Bethan Gwanas: mae Bethan Gwanas yn adnabyddus am fod yn awdur nofelau, llyfrau ffeithiol, sgriptiau teledu, llyfrau plant a dysgwyr. Mae’n gyflwynydd teledu, yn golofnydd craff a ffraeth i’r Herald Cymraeg ac yn diwtor Cymraeg. Daw Bethan o ardal Dolgellau yn wreiddiol, ac ar ôl graddio mewn Ffrangeg o Brifysgol Aberystwyth, bu’n teithio i bedwar ban byd, gan fyw am gyfnod yn Nigeria a Ffrainc. Mae Bethan yn un o’r bobl brin iawn rheini sydd wedi ymweld â Phegwn y Gogledd a Phegwn y De ar gyfer cyfresi ‘Ar y Lein’ i S4C. Yn y sesiwn ar y cyd hwn, bydd yn trafod profiad ysgrifennu alleisio ei sgriptiau ei hun, a manteision ac anfanteision hynny.

Aled Sam: mae Aled Sam yn un o wynebau a lleisiau mwyaf cyfarwydd Cymru. Graddiodd Aled mewn Celf, ac mae’n ymddiddori mewn pensaernïaeth hyd heddiw. Bu’n gyflwynydd ar Radio Cymru yn yr 1980au a’r 90au, ac mae e wedi cyflwyno a lleisio cyfresi poblogaidd a hirhoedlog i S4C ers degawdau. Ymhlith y rhain, mae ‘Am Dro!’ a ‘Dan Do’, ‘04 Wal’, ‘Y Tŷ Cymreig’ a ‘100 Lle’. Mae Aled yn awdur colofn ‘Y Gair Ola’ i Golwg, ac mae’n hoffi darllen llyfrau ffeithiol gartref a ffuglen ar wyliau. Bydd Aled yn rhannu ei brofiad helaeth ac yn edrych ar sut mae creu’r troslais mwyaf apelgar drwy lunio’r naratif yn effeithlon.

John Morgan: mae John Morgan, rheolwr gyfarwyddwr y cwmni o Gaerdydd JM Creative, wedi gweithio ym maes cynhyrchu teledu am ddegawdau. Ymhlith ymgyrchoedd mwyaf cofiadwy y cwmni, roedd ymgyrch ‘If you help me read’ i Lywodraeth Cymru ac ymgyrch hyrwyddo darlledu rygbi ar S4C; bu John hefyd yn hyrwyddo rygbi i Sky Sports. Mae John wedi ennill gwobrau ledled y byd, gan gynnwys Gwobr Cyfraniad Oes John Hefin yn 2019. Yn y sesiwn, bydd yn rhannu ei brofiadau o gynhyrchu’r troslais gorau posibl. Ym marn John, y llais yw popeth.

Gallwch gofrestru ar gyfer y sesiynau drwy’r ffurflen isod.

Dyddiadau:

Creu a Mireinio, Jaclyn Parry, Mawrth 12 Hydref 2021, 10.00-11.30am (S)

Y da, y drwg, y naratif, Bethan Gwanas ac Aled Sam, Mawrth 19 Hydref 2021, 10.00-11.30am (C)

Clir neu glyfar – neu’r ddau? John Morgan, Mawrth 26 Hydref 2021, 10.00-11.30am (S)

Cost: aelodau TAC: £40 am sesiwn unigol / £90 am y tair sesiwn;  eraill: £80 / £180; gweithwyr llaw-rydd: am ddim

Dyddiad cau cofrestru: dydd Iau 7 Hydref 2021, 12.00pm

Cysylltu â ni

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.