Creu Troslais Ffeithiol

Mae TAC yn hynod falch o gyhoeddi ein bod yn cyflwyno cyfres o seminarau mewn cydweithrediad ag S4C i feithrin sgiliau llunio sgriptiau troslais ar gyfer rhaglenni ffeithiol ac adloniant ffeithiol. Mi gynhaliwyd y ddwy sesiwn gyntaf ym mis Gorffennaf a bydd y tair arall yn dilyn yn yr hydref.

Gallwch gofrestru ar gyfer y sesiynau drwy’r ffurflen isod.

Y sesiynau sydd wedi eu cadarnhau ar gyfer yr hydref ydy: Awdura gyda Dylan Williams a Creu a Mireinio gyda Jaclyn Parry. Bydd manylion y sesiwn olaf a dyddiadau’n dilyn wrth iddynt gael eu cadarnhau. Mae nifer penodol o lefydd wedi eu neilltuo i weithwyr llaw-rydd. Os hoffech gofestru ar gyfer un o’r rhain, cysylltwch â Luned Whelan.

Lleoliad: Zoom

Cost: aelodau TAC: £40 am sesiwn unigol / £90 am y tair sesiwn;  eraill: £80 / £180

Cysylltu â ni

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.