Cwrs Cyflwyniad i Ddiogelu Plant yn y Cyfryngau, 17-18 Mehefin 2021

Mae TAC yn falch o gyhoeddi y byddwn yn cynnal ein cwrs mewn partneriaeth â’r NSPCC a Chyngor Caerdydd ar Zoom, er mwyn i chi gymhwyso neu ailgymhwyso fel person dynodedig gan S4C i ddiogelu plant ar gynyrchiadau. Mae’r cwrs wedi ei ddatblygu i ddiwallu anghenion y sector a meithrin defnydd arferion gorau.

Carl Harris, yr hyfforddwr profiadol a phoblogaidd, fydd yn arwain y cwrs, a bydd Jo Bowman, Swyddog Diogelu Addysg Cyngor Caerdydd, yn rhannu ei harbenigedd yn y sesiwn ar drwyddedu plant i berfformio.

Mae lle i 16 o bobl, a chynhelir y cwrs yn Saesneg. Mae gofyn cofrestru drwy’r ffurflen isod i gadarnhau eich lle. Os hoffech gofrestru yn ddi-dâl fel gweithiwr llaw-rydd, croeso i chi gysylltu â Luned Whelan am fanylion.

Dyddiadau: Iau 17 Mehefin 021, 9.15am-12.15pm a Gwener 18 Mehefin 2021, 9.30am-12.30pm

Lleoliad: Zoom

Cost: aelodau TAC: £80;  eraill: £160; gweithwyr llaw-rydd: am ddim

Arweinwyr: Carl Harris, NSPCC; Jo Bowman, Cyngor Caerdydd

Dyddiad cau cofrestru: dydd Iau 10 Mehefin 2021, 12.00pm

Cysylltu â ni