Cwrs Cyflwyniad i Ddiogelu Plant yn y Cyfryngau

Mae TAC yn falch o gyhoeddi y byddwn yn cynnal ein cwrs mewn partneriaeth â NSPCC er mwyn i chi gymhwyso neu ailgymhwyso fel person dynodedig gan S4C i ddiogelu plant ar gynyrchiadau. Mae’r cwrs wedi ei ddatblygu i ddiwallu anghenion y sector a meithrin defnydd arferion gorau.

Carl Harris, yr hyfforddwr profiadol a phoblogaidd fydd yn arwain y cwrs, a bydd yn rhannu ei arbenigedd yn y sesiwn ar drwyddedu plant i berfformio.

Mae lle i 16 o bobl, felly bydd yr hyfforddiant ar sail gyntaf i’r felin. Chynhelir y cwrs yn Saesneg. Mae gofyn cofrestru drwy’r ffurflen isod i gadarnhau eich lle. Os hoffech gofrestru yn ddi-dâl fel gweithiwr llaw-rydd, croeso i chi gysylltu â Sioned Harries am fanylion.

Dyddiadau: Iau 9 Mehefin 2022, 9:30yb-4:30yp

Lleoliad: Zoom

Cost: aelodau TAC: £90;  eraill: £180; gweithwyr llaw-rydd: am ddim

Arweinwyr: Carl Harris, NSPCC

Dyddiad cau cofrestru: Mae’r cwrs yma nawr yn llawn.

 

 

Cysylltu â ni