Cwrs Diversity, Equality and Inclusion in the Workplace, Caernarfon, 19 Medi 2019

Mae’r cwrs hanner diwrnod hwn yn archwilio elfennau hanfodol cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn y gweithle, gan gynnwys deddfwriaeth gyfredol ac arferion gorau i hwyluso meithrin gweithle amrywiol a chynhwysol. I gofrestru, llenwch y ffurflen isod.

Dyddiad: Iau 19 Medi 2019, 10.00-1.30

Lleoliad: Gwesty’r Celt, Caernarfon LL55 1AY

Cost: Aelodau TAC £95, eraill: £165

Gyda: Jennifer Williams, hyfforddwraig â chymhwyster CIPD a dros 20 mlynedd o brofiad mewn cynghori a hyfforddi ar draws ystod eang o faterion rheoli adnoddau dynol a materion cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Dyddiad cau cofrestru: Llun 9 Medi 2019

Ymholiadau: Luned Whelan, 07388 377478

Darperir te a choffi.

 

Cysylltu â ni

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.