Cwrs Equality, Diversity and Inclusion in the Workplace, Caerdydd, 26 Medi 2019

Mae’r cwrs hanner diwrnod hwn yn archwilio elfennau hanfodol cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn y gweithle, gan gynnwys deddfwriaeth gyfredol ac arferion gorau i hwyluso meithrin gweithle amrywiol a chynhwysol.

Dyddiad: Iau 26 Medi 2019, 10.00-1.30

Lleoliad: Ystafell Caerffili, Gwesty’r Copthorne, Caerdydd CF5 6DH

Cost: Aelodau TAC £95, eraill: £165

Gyda: Jennifer Williams, hyfforddwraig â chymhwyster CIPD a dros 20 mlynedd o brofiad mewn cynghori a hyfforddi ar draws ystod eang o faterion rheoli adnoddau dynol a materion cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Dyddiad cau cofrestru: Llun 16 Medi 2019

Ymholiadau: Luned Whelan, 07388 377478

Darperir te a choffi.

Cysylltu â ni