Cyflwyniad i Ddiogelu Plant yn y Cyfryngau, 18 + 19 Mawrth 2021

Mae TAC yn falch o gyhoeddi y byddwn yn cynnal ein cwrs mewn partneriaeth â’r NSPCC a Chyngor Gwynedd ar Zoom, er mwyn i chi gymhwyso neu ailgymhwyso fel person dynodedig gan S4C i ddiogelu plant ar gynyrchiadau. Mae’r cwrs wedi ei ddatblygu i ddiwallu anghenion y sector a meithrin defnydd arferion gorau. Carl Harris, yr hyfforddwr profiadol a phoblogaidd, fydd yn arwain y cwrs, ac Owen Williams o Gyngor Gwynedd yn rhannu ei arbenigedd mewn sesiwn ar drwyddedu plant i berfformio. Mae lle i 16 o bobl, a chynhelir y cwrs yn Saesneg. Mae gofyn cofrestru drwy’r ffurflen isod i gadarnhau eich lle. Os hoffech gofrestru yn ddi-dâl fel gweithiwr llaw-rydd, croeso i chi gysylltu â Luned Whelan am fanylion.

Dyddiadau: Iau a Gwener 18-19 Mawrth 2021, 9.30am-12.30pm

Lleoliad: Zoom

Cost: aelodau TAC: £70;  eraill: £140; gweithwyr llaw-rydd: am ddim

Arweinwyr: Carl Harris, NSPCC; Owen Williams, Cyngor Gwynedd

Dyddiad cau cofrestru: dydd Mawrth 9 Mawrth 2021, 12.00pm

Cysylltu â ni

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.