Cyflwyniad i Ddiogelu Plant yn y Cyfryngau, 20-21 Hydref 2020

Mi fydd TAC yn cynnal ei gwrs penodol gyda’r NSPCC ar-lein dros ddau fore mewn sesiynau tair awr er mwyn i chi gymhwyso neu ailgymhwyso fel person dynodedig gan S4C i ddiogelu plant ar gynyrchiadau. Mae’r cwrs wedi ei ddatblygu i ddiwallu anghenion y sector a meithrin defnydd arferion gorau. Carl Harris, yr hyfforddwr profiadol, fydd yn arwain y cwrs ar Zoom, a bydd Jo Bowman o Gyngor Caerdydd yn darparu gwybodaeth trwyddedu plant i berfformio. Mae lle i 16 o bobl, a chynhelir y cwrs yn Saesneg. Mae gofyn cofrestru drwy’r ffurflen isod i gadarnhau eich lle.

Dyddiadau: Mawrth a Mercher 20-21 Hydref 2020, 9.30-12.30pm

Lleoliad: Zoom

Cost: aelodau TAC: £70;  eraill: £100; gweithwyr llaw-rydd: am ddim

Arweinwyr: Carl Harris, NSPCC; Jo Bowman, Cyngor Caerdydd

Dyddiad cau cofrestru: Llun 12 Hydref 2020, 12.00pm

Ymholiadau: Rowena Griffin, 07551 257274

Cysylltu â ni