Cyflwyniad i Ddiogelu Plant yn y Cyfryngau, Caerdydd, 5 Mawrth 2020

Cyfle i gymhwyso ar gwrs penodol TAC ar gyfer S4C gyda hyfforddiant gan yr NSPCC a Chyngor Caerdydd mewn diogelu a thrwyddedu plant ar gyfer cynhyrchiadau. Mae’r cwrs wedi ei ddatblygu i ddiwallu anghenion y sector a meithrin defnydd arferion gorau. Mae’r cymhwyster a roddir yn cydymffurfio â’r lefel hyfforddiant mwyaf sylfaenol i fodloni gofynion cytundebol S4C ym maes diogelu plant. Cynhelir y cwrs yn Saesneg.

Dyddiad: Iau 5 Mawrth 2020, 9.30-4.30

Lleoliad: Clayton Hotel, St Mary Street, Caerdydd CF10 1GD (rownd y cornel o orsaf drenau Caerdydd Canolog)

Cost: aelodau TAC: £150, eraill: £230

Hyfforddwyr: Carl Harris, NSPCC a Jo Bowman, Cyngor Caerdydd

Dyddiad cau cofrestru: Mawrth 25 Chwefror 2020

Ymholiadau: Rowena Griffin, 07551 257274

Darperir te a choffi. Gellir prynu cinio yn y gwesty ac mewn nifer o fannau cyfagos.

Cysylltu â ni