Cyflwyniad i Ddiogelu Plant yn y Cyfryngau, Caernarfon, 12 Tachwedd 2019

Mae TAC a’r NSPCC yn cynnig diwrnod o’u hyforddiant penodol wedi ei deilwra at anghenion sylfaenol y sector i sicrhau gweithredu arferion gorau wrth ddiogelu plant ar gynyrchiadau. Cynhelir sesiwn ar drwyddedu perfformwyr ifanc yn ystod y dydd hefyd. Bydd y cymhwyster a roddir yn bodloni gofynion cytundebol S4C yn y maes. Cynhelir y cwrs hwn yn Saesneg. Cofrestrwch isod i gadw eich lle.

Dyddiad: Mawrth 12 Tachwedd 2019, 10.00-4.30

Lleoliad: Gwesty’r Celt, Caernarfon

Cost: Aelodau TAC £150, eraill: £230

Hyfforddwyr: Carl Harris, NSPCC a chynrychiolydd o Gyngor Gwynedd

Dyddiad cau cofrestru: Gwener 1 Tachwedd 2019

Ymholiadau: Luned Whelan, 07388 377478

Darperir te a choffi. Mae cinio ar gael i’w brynu’n lleol.

 

Cysylltu â ni