Cyflwyniad i Iechyd Meddwl yn y Gweithle, Caerdydd, 28 Tachwedd 2019

Diwrnod o hyfforddiant wedi ei ddarparu gan elusen Mind i unrhyw un sy’n awyddus i ddysgu mwy am iechyd meddwl. Mae’n darparu trosolwg o iechyd meddwl ac yn edrych ar achosion problemau iechyd meddwl. Byddwch yn dysgu adnabod arwyddion a symptomau problemau iechyd meddwl, a pha gefnogaeth sydd ar gael. Nod arall hyfforddiant Mind ydy herio’r stigma sy’n aml yn gysylltiedig â phroblemau iechyd meddwl. Cofrestrwch isod i ragnodi eich lle.

Dyddiad:  Iau 28 Tachwedd 2019, 9.30-4.30

Lleoliad: Yr Hen Lyfrgell, Yr Ais, Caerdydd CF10 1BH

Cost: Aelodau TAC £150, eraill: £230

Dyddiad cau cofrestru: Iau 14 Tachwedd 2019

Ymholiadau: Rowena Griffin, 07388 377478

Darperir te a choffi. Mae cinio ar gael i’w brynu’n lleol.

Cysylltu â ni