Deall Iechyd Meddwl: seminar ar-lein i bawb, 9 Chwefror 2021

Mae TAC yn  falch o gyhoeddi y byddwn yn cynnal seminar ar-lein Deall Iechyd Meddwl i weithwyr y sector cynhyrchu o dan arweiniad Nina Mitchell a Simone Ford o gwmni Mental Health at Work, sy’n arbenigo yn y maes, ar 9 Chwefror 2021. Bydd y pynciau dan sylw yn cynnwys yr isod:

  • Cyflwyno dealltwriaeth o iechyd meddwl, materion iechyd meddwl a salwch meddwl
  • Archwilio agweddau ac ystrydebau am iechyd meddwl a salwch meddwl, a’r ieithwedd addas i ddechrau lleddfu agweddau negyddol  a chynnal sgyrsiau cefnogol
  • Gofalu am eich iechyd meddwl yng ngweithloedd y diwydiant
  • Pryder a gweithio gyda Covid-19
  • Cynyddu dealltwriaeth ohonoch eich hunan ac eraill yng nghyd-destun iechyd meddwl yn y gweithle a salwch meddwl, gan gynnwys ymddwyn gydag empathi a charedigrwydd
  • Ystyried dealltwriaeth newydd o straen
  • Trafod cyfrifoldebau ar y cyd yn y gweithle a’r cyfrifoldebau cyfreithiol yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010
  • Cynyddu ymwybyddiaeth o rwydwaith cymorth o fewn eich cwmni.

Bydd y seminar yn 60-75 munud o hyd. Yn ogystal â gofyn cwestiwn ymlaen llaw wrth gofrestru, byddwch yn gallu holi cwestiynau yn ystod y seminar drwy’r adnodd ‘chat’ ar Zoom. Gall hyd at 50 o bobl gofrestru. Cynhelir y seminar yn Saesneg, a gallwch chi gofrestru drwy’r ffurflen isod. Os hoffech gofrestru fel gweithiwr llaw-rydd, mae croeso i chi gysylltu â Luned Whelan neu Rowena Griffin.

Dyddiad: dydd Mawrth 9 Chwefror 2021

Amser: 10.00-11.15a.m.

Lleoliad: Zoom

Cost: £40.00 (aelodau TAC; £80.00 (eraill)

Dyddiad cau: dydd Llun 1 Chwefror 2021, 12.00p.m.

Cysylltu â ni

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.