Dychwelyd i’r gwaith yn ddiogel

Mae TAC yn falch o gyhoeddi ein bod yn darparu seminarau ar Zoom yn Gymraeg ar arferion gorau Dychwelyd i’r gwaith yn Ddiogel yng nghyfnod Covid-19 o dan arweiniad Alan Gwynant o gwmni Almair. Unwaith bydd cwmni wedi cofrestru ar gyfer y sesiynau, gall nifer digyfyngiad ymuno mor aml ag yr hoffent wneud. Mae cyfle i ofyn cwestiwn ymlaen llaw a fydd yn cael ei ateb yn  ystod y seminarau. Cynhelir y sesiwn nesaf ar 14 Awst 2020, a gallwch gofrestru isod.

Nodwch mai’r un fydd y cyflwyniad craidd, ac mai diweddariadau ac atebion i gwestiynau’r cyfranwyr fydd unrhyw ddeunydd newydd.

Dyddiad: dydd Gwener 14 Awst 2020

Amser: 10.00a.m.

Lleoliad: Zoom

Dyddiad cau: dydd Mercher 12 Awst 2020, 12.00p.m.

Cysylltu â ni