Gweithdai Cynhyrchu Comedi: 17 Medi, 1 Hydref a 15 Hydref 2020

Mae TAC yn falch iawn o gyflwyno cyfres o dri gweithdy ar wahanol agweddau o gynhyrchu comedi o dan arweiniad Eddie Doyle, Elis James, Sioned Wiliam a Bedwyr Rees, enwau profiadol a dylanwadol ym myd comedi Cymru a’r tu hwnt. Yn ogystal â rhannu eu harbenigedd yn y maes, bydd ein siaradwyr gwadd yn hapus i ateb eich cwestiynau, fel y bydd Elen Rhys a Rhodri ap Dyfrig o S4C, a fydd yn bresennol yn ystod y gweithdai hefyd.

Cynhelir y sesiynau ar Zoom rhwng 10.00a.m. a 12.00p.m ar y dyddiadau isod. Mi fydd gofyn i chi gyflwyno tasg ysgrifenedig ar ôl yr ail sesiwn, a byddwch yn derbyn adborth arbenigol i’r gwaith yn y sesiwn olaf. Hoffem ofyn yn garedig i chi sicrhau eich bod ar gael ar gyfer y tair sesiwn cyn cofrestru isod, gan fod niferoedd yn gyfyngedig. Noder: cynhelir y sesiynau yn Gymraeg ac eithrio dosbarth meistr Eddie Doyle.

Dyddiad cau cofrestru: Dydd Mercher 9 Medi 2020, 12.00pm

Sesiwn 1: Iau 17 Medi 2020

Dosbarth meistr ar gynhyrchu comedi: Eddie Doyle, Pennaeth Comisiynu Cynnwys BBC Gogledd Iwerddon

Beth yw comedi? Ydy hi’n bosib i wlad fach greu comedi sy hefyd yn boblogaidd yn fwy eang? Beth yw’r trends diweddaraf?

Eddie Doyle: Yn ei swydd yn BBC Gogledd Iwerddon, mae Eddie’n gyfrifol am gomisiynu cynnwys ffeithiol, adloniant, comedi, cerddoriaeth a digwyddiadau. Cyn hynny bu’n gweithio i RTÉ fel pennaeth yr adran ffeithiol, comedi, drama, cerddoriaeth yn ogystal â datblygu talent cynhenid. Bu’n gyfrifol am gomisiynu cyfresi fel Mrs Brown’s Boys, The Young Offenders a The Tommy Tiernan Show.

Sesiwn 2: Iau 1 Hydref 2020

Hanfodion comedi: Elis James a Sioned Wiliam

Trafod a dadansoddi gwahanol genres o gomedi a’r cyfryngau amrywiol, a chyngor ar sut i fynd i’r afael â chreu comedi llwyddiannus.

Elis James: Mae Elis yn un o enwau mwyaf adnabyddus y byd comedi ym Mhrydain ar y teledu a’r radio, maes comedi byw ac mewn podlediadau. Mae’n gweithio fel perfformiwr stand-yp, actor, awdur a chyflwynydd radio a theledu yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ymhlith ei waith ar S4C mae Nabod y TeipCic lan yr Archif a Rhacs Jibiders. Bu’n actio yn Tourist Trap ar BBC Wales, ac mae’n gyfrannydd cyson ar y rhaglenni Russell Howard’s Good NewsLive at the Comedy StoreMock the Week ac Eight out of Ten Cats. Ar gyfer radio, mae wedi bod yn rhan o’r gyfres gomedi Madam Mayor gyda Jack Dee a Harry Hill ar gyfer Radio 4, lle mae hefyd un o brif gymeriadau’r gyfres Ankle Tag.

Sioned Wiliam: Mae Sioned wedi bod yn Gomisiynydd Cynnwys Radio 4 a 4Extra ers 2015. Cyn hynny roedd yn Bennaeth Comedi ITV, lle comisynodd The Sketch Show a Cold Feet. Dechreuodd gyrfa gomedi Sioned pan oedd hi’n fyfyrwraig yn perfformio yn yr Oxford Revue, a dros y blynyddoedd, mae hi wedi cydweithio gyda rhai o enwau mawr y byd comedi, yn cynnwys Jenny Eclair, Paul Merton, Steve Coogan, Nicholas Parsons, Jonathan Ross ac Alexei Sayle.

Sesiwn 3: Iau 15 Hydref 2020

Adborth a chyngor: Sioned Wiliam a Bedwyr Rees

Adborth ar y dasg ynghyd â chyngor ar gyflwyno syniadau ar gyfer comisiynau.

Bedwyr Rees: sgriptiwr, awdur, golygydd a chynhyrchydd teledu. Dechreuodd Bedwyr ei yrfa fel cyflwynydd plant ar S4C, ac roedd hefyd yn ysgrifennu tipyn cyn troi’n llaw-rydd llawn amser. Bedwyr oedd cynhyrchydd y gyfres Gwlad yr Astra Gwyn, cyfres gomedi yn dilyn Trefor a’r teithwyr yn ei dacsi. Enillodd y gyfres Wobr Aur yng nghategori pobl ifanc Gŵyl y Cyfryngau Celtaidd 2013 yn dilyn ei lwyddiant fel enillydd Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg 2012. Erbyn hyn, mae Bedwyr yn Uwch Gynhyrchydd gyda Grŵp Rondo Media ac yn gyfrifol am y gyfres Rownd a Rownd. Mae hefyd wedi ysgrifennu nifer o nofelau a dramâu i bobl ifanc.

Cysylltu â ni