Gweithdy Cliriadau a Hawlfraint, Caerdydd, 19 Tachwedd 2019

DIWEDDARIAD: sesiwn y bore yn Gymraeg, a’r prynhawn yn Saesneg

Sesiwn ryngweithiol a chyfle i rannu profiadau er mwyn dysgu gan ein gilydd.

Cynnwys y cwrs

  • Beth yw hawlfraint? Edrych ar hanfodion y gyfraith. Beth sy’n denu hawlfraint? Pwy yw perchennog cyntaf hawlfraint? Pa mor hir mae hawlfraint yn para?
  • Oes angen clirio popeth neu oes yna enghreifftiau pan fo darn o waith yn y ‘public domain’?
  • Beth yw’r gwahaniaeth rhwng trwydded ac aseiniad. Beth yw ystyr y gair Cliriadau? Beth yw ‘Gadwyn Deitl’?
  • Pa mor bell / drwyadl sy’n rhaid ymchwilio cyn medru defnyddio’r ddadl “best endeavours”?

 Dyddiad: dydd Mawrth 19 Tachwedd 2019, 9.30-12.00pm

 Lleoliad: Gwesty’r Copthorne, Croes Cwrlwys, Caerdydd CF5 6DH

Cost: aelodau TAC: £95, eraill: £165

Dyddiad cau cofrestru – wedi ei ohirio tan: Llun 11 Tachwedd 2019

Ymholiadau: Luned Whelan, 07388 377478

Darperir te a choffi.

Arweinydd yr hyfforddiant: Angharad Evans

Bydd Angharad yn adnabyddus i’r mwyafrif ohonoch fel cyn-bennaeth Adran Gyfreithiol a Materion Busnes S4C. Mae ganddi brofiad helaeth o faterion cyfreithiol sy’n ymwneud â’r diwydiant, gan gynnwys cytundebau ariannu, comisiynu, dosbarthu, cytundebau awduron, opsiynau yn ogystal â chliriadau a materion cydymffurfiaeth.

Cychwynnodd ar ei gyrfa 20 mlynedd yn ôl gyda chwmni cyfreithiol Morgan Cole yng Nghaerdydd cyn symud at gwmni SJ Berwin yn Llundain er mwyn arbenigo ym maes ariannu a chynhyrchu ffilmiau. Bellach, mae Angharad yn gweithio fel cyfreithiwr a chynghorydd materion busnes llawrydd, a hyfforddwraig.

Cysylltu â ni

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.