Gweithdy Cliriadau a Hawlfraint, Caernarfon, 26 Tachwedd 2019

Sesiwn  ryngweithiol a chyfle i rannu profiadau er mwyn dysgu gan ein gilydd.

Cynnwys y sesiwn

  • Beth yw hawlfraint? Edrych ar hanfodion y gyfraith. Beth sy’n denu hawlfraint? Pwy yw perchennog cyntaf hawlfraint? Pa mor hir mae hawlfraint yn para?
  • Oes angen clirio popeth neu oes yna enghreifftiau pan fo darn o waith yn y ‘public domain’?
  • Beth yw’r gwahaniaeth rhwng trwydded ac aseiniad. Beth yw ystyr y gair Cliriadau? Beth yw’ ‘Cadwyn Deitl’?
  • Pa mor bell / drwyadl sy’n rhaid ymchwilio cyn medru defnyddio’r ddadl “best endeavours”?

 Dyddiad: dydd Mawrth 26 Tachwedd 2019, 10.30–1.00pm

 Lleoliad: Ystafell C3 Galeri, Doc Fictoria, Caernarfon. LL55 1SR

Cost: Aelodau TAC: £95, eraill: £165

Dyddiad cau cofrestru: dydd Mawrth 12 Tachwedd 2019

Ymholiadau: Luned Whelan, 07388 377478

Darperir te a choffi.

Arweinydd yr hyfforddiant: Angharad Evans

Bydd Angharad yn adnabyddus i’r mwyafrif ohonoch fel cyn-bennaeth Adran Gyfreithiol a Materion Busnes S4C. Mae ganddi brofiad helaeth o faterion cyfreithiol sy’n ymwneud â’r diwydiant gan gynnwys cytundebau ariannu, comisiynu, dosbarthu, cytundebau awduron ac opsiynau yn ogystal â chliriadau a materion cydymffurfiaeth.

Cychwynnodd ar ei gyrfa 20 mlynedd yn ôl gyda chwmni cyfreithiol Morgan Cole yng Nghaerdydd cyn symud at gwmni SJ Berwin yn Llundain er mwyn arbenigo ym maes ariannu a chynhyrchu ffilmiau. Bellach mae Angharad yn gweithio fel cyfreithiwr a chynghorydd materion busnes llawrydd a hyfforddwraig.

Cysylltu â ni