Gweithdy cydymffurfiaeth darlledu: synnwyr cyffredin gyntaf, Caerdydd, 2 Hydref 2019

Peidiwch â bod ofn! Gweithdy bywiog a difyr am y materion sydd ynghlwm â chydymffurfiaeth darlledu, â’r nod o hwyluso plethu elfennau cydymffurfiaeth i fod yn rhan naturiol o’ch gwaith bob dydd yn hytrach nag yn rhywbeth i’w osgoi neu ei drosglwyddo i rywun arall. A bydd digon o glipiau fideo i’ch diddanu. Cofrestrwch isod i gael hwyl gyda chydymffurfiaeth (gobeithio).

Dyddiad: Mercher 2 Hydref 2019, 9.30-4.30

Lleoliad: Gwesty’r Copthorne, Croes Cyrlwys, Caerdydd CF5 6DH

Cost: Aelodau TAC £150, eraill £230

Tîm yr arweinwyr: Aled Glynne, Goriad; Meryl Evans, ymgynghorydd cyfreithiol arbenigol; Geraint Evans, Pennaeth Newyddion a Materion Cyfoes S4C ac Adam Baxter, Pennaeth Safonau a Diogelu Cynulleidfaoedd, Ofcom Llundain

Dyddiad cau cofrestru: Mercher 18 Medi 2019

Ymholiadau: Luned Whelan, 07388 377478

Cysylltu â ni

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.