Gweithdy: Cyflwyniad i Gydymffurfiaeth Darlledu, 24 Mawrth 2021

Gweithdy rhyngweithiol sy’n craffu ar y materion sydd ynghlwm â chydymffurfiaeth darlledu yng nghwmni tîm o arbenigwyr yn y maes. Y nod yw hwyluso plethu cydymffurfiaeth yn naturiol i’ch gwaith bob dydd. Bydd cyfres o astudiaethau achos yn cael eu cyflwyno i chi drafod y canfyddiadau posibl mewn grwpiau. Bydd digon o gyfle i chi ofyn cwestiynau i’r arweinwyr i gyd.

Y tîm: Aled Glynne, Goriad, arweinydd; Adam Baxter, Cyfarwyddwr Safonau a Diogelu Cynulleidfaoedd, Ofcom; Geraint Evans, Comisiynyddd Newyddion a Materion Cyfoes S4C a Meryl Evans, ymgynghorydd cyfreithiol arbenigol.

Mi fydd gwaith paratoi i’w wneud ymlaen llaw er mwyn i chi gael y budd mwyaf o’r gweithdy. Cynhelir y brif sesiwn yn Saesneg. Mae croeso i weithwyr llaw-rydd ymuno â’r sesiwn yn rhad ac am ddim drwy gysylltu â Luned Whelan i ofyn am fanylion cofrestru penodol.

Dyddiad: dydd Mercher 24 Mawrth 2021, 9.30-2.30

Lleoliad: Zoom

Cost: £80 (aelodau TAC), £160 (eraill)

Dyddiad cau: dydd Gwener 19 Mawrth 2021, 12.00pm

Ymholiadau: Luned Whelan, 07388 377478

Cysylltu â ni