Gweithdy Darganfod: Datgloi Potensial Archifau i Gynhyrchwyr – 7 Mehefin

Ymunwch â ni am fore agored ym Mhrifysgol Caerdydd am daith ysbrydoledig trwy hanes Cymru.

Mae archifau a chasgliadau arbennig yn llefydd sy’n llawn straeon ac ysbrydoliaeth. Os ydych chi’n gweithio yn y maes ffeithiol, drama, cyfarwyddo celf, cynhyrchu, ymchwil a datblygu: mae rhywbeth yn aros amandoch yn yr archif.

Bydd y gweithdy yma’n rhoi gorolwg ar sut i ddatgloi IP archifol i ddatblygu comisiynau; gyda chyfle i ddatblygu syniadau, mynd i’r afael a chasgliadau prin, holi arbenigwyr a dysgu sut i wneud y gorau o gasgliadau ar gyfer y diwydiannau sgrin a chreadigol.

Bydd hwn yn weithdy hanner diwrnod, anogir cynhyrchwyr a chynhyrchwyr creadigol i gymryd rhan.

Am yr Archif: mae Casgliadau Arbennig ac Archifau Prifysgol Caerdydd ar agor i bawb – ac fel llyfrgell gyhoeddus mae’n awyddus i weithio’n strategol gyda’r diwydiannau creadigol i symbylu gwaith newydd. Mae’n gartref i gasgliadau o werth cenedlaethol a rhyngwladol, gan gynnwys archifau personol, llyfrau prin a gweithiau celf. Trwy eu harbenigedd mewn digido, mae’r archif yn arloesi ym maes casgliadau agored a deallusrwydd artiffisial, ac wedi gweithio’n llwyddiannus gyda nifer o artistiaid, awduron a chwmnïau cynhyrchu i greu gweithiau newydd.

Mae niferoedd cyfyngedig felly cofrestrwch nawr trwy’r ffurflen isod i sicrhau eich lle.

Dyddiad: Dydd Gwener, 7 Mehefin 2024, 09:30yb – 12:30yp

Lleoliad: Casgliadau Arbennig ac Archifau, Llawr Gwaelod, Llyfrgell Astudiaethau Cymdeithasol a’r Celfyddydau, Rhodfa Colum, CF10 3EG

Pris: Mae’r sesiwn hyn yn rhad ac am ddim i aelodau TAC

Iaith: Cymraeg. Os hoffech sesiwn drwy’r iaith Saesneg, cysylltwch â sioned.harries@tac.cymru

Cysylltu â ni