Gweithdy Defnydd Iaith

Ym mis Mawrth 2024, cyflwynodd S4C fersiwn terfynol o’u Canllawiau Iaith ynghyd â’r neges mai “Amcan sylfaenol S4C yw darparu gwasanaeth … o safon uchel trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg.”

Mae TAC ac S4C wedi bod yn cydweithio dros y misoedd ers cyhoeddi’r canllawiau er mwyn trefnu gweithdy hyfforddiant sydd yn adlewyrchu’r canllawiau iaith ac sy’n berthnasol i unrhyw un sydd yn ymwneud â gwaith sgriptio trwy’r Gymraeg.

Mae TAC a S4C yn falch iawn i gyhoeddi y byddwn yn cynnal gweithdy defnydd iaith wyneb yn wyneb yng Nghaerdydd ym mis Gorffennaf 2024.

Bydd y gweithdy yn cynnwys cyflwyniad i’r canllawiau iaith gan edrych ar egwyddorion y canllawiau a sut mae’r canllawiau yn cael effaith ar gynnwys.

Byddwn hefyd yn edrych ar sut i sicrhau iaith sy’n addas i’r ‘genre’ a’r gynulleidfa darged, enghreifftiau o arferion da, cyfeirio at gystrawen ac idiomau, ac iaith ysgrifenedig ar y sgrin.

Bydd Sara Peacock (Arweinydd Strategaeth y Gymraeg), Comisiynwyr S4C, a Non Griffith (Non Griffith Media) yn bresennol. Bydd Yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones hefyd yn ymuno â’r gweithdy;  mae hi wedi gweithio ym maes ieithoedd lleiafrifol Ewrop ers tri degawd gan arbenigo yn y cyfryngau, y sectorau creadigol a diwylliannol, cyfieithu, polisi a chynllunio ieithyddol.

Bydd y gweithdy yn hanner diwrnod o hyd, yn dechrau am 10:30 ac yn gorffen am 13:30. Bydd te a choffi ar gael o 10:15 cyn i’r hyfforddiant ddechrau.

Mae niferoedd cyfyngedig felly cofrestrwch nawr trwy’r ffurflen isod i sicrhau eich lle.

Dyddiadau a lleoliadau’r sesiynau:

Caerdydd: 18 Gorffennaf 2024 10:30yb-13:30yp (Cyrhaeddwch erbyn 10:15), Ystafell Ddysgu 1, Amgueddfa Caerdydd, Yr Hen Lyfrgell, Yr Aes, Caerdydd, CF10 1BH

Pris: aelodau TAC: £100.00+ TAW, eraill: £200+ TAW

Iaith: Bydd y sesiynau hyn yn cael eu cyflwyno yn y Gymraeg.

 

Ffurflenni cofrestru:

Cysylltu â ni