Gweithdy Iechyd Meddwl i Arweinwyr ac Uwch Reolwyr, 18 Mehefin 2021

Yn dilyn llwyddiant y gweithdy hwn yn gynharach eleni, mae TAC yn falch o gyhoeddi ein bod yn cydweithio unwaith eto gyda’n partner darparu Mental Health ar Work, ac yn cynnig cyfle arall i 12 o arweinwyr ac uwch reolwyr gofrestru ar gyfer yr hyfforddiant hwn. Mae gofalu am ein iechyd meddwl ein hunain a’n gilydd yn bwysicach nag erioed yn sgil y flwyddyn ddiwethaf a mwy. Mewn dwy sesiwn dros y diwrnod,  byddwch yn edrych ar yr isod:

Sesiwn 1: eich paratoi fel arweinwyr ac uwch reolwyr i lwyddo yn eich swyddogaeth wrth arwain prosesau a ffyrdd o weithio i’ch diogelu chi’ch hunain, eich gweithlu a’r cwmni wrth reoli iechyd meddwl nawr ac yn y dyfodol.

Sesiwn 2: sesiwn sgiliau yw hon, sy’n edrych ar eich gwaith a’ch rôl wrth arwain drwy esiampl, arsylwi a blaenoriaethu iechyd meddwl eich tîm.

Anfonir manylion pellach am gynnwys y cwrs ar ôl y dyddiad cau cofrestru.

Cynhelir y cwrs yn Saesneg gan Nina Mitchell, arweinydd profiadol a galluog a dderbyniodd adborth cadarnhaol iawn gan eich cyd-weithwyr yn y gweithdy cyntaf. Mae uchafswm o 12 lle ar gael, ac mae gofyn i chi ymrwymo i fod yn bresennol gydol y ddwy sesiwn. Gallwch chi gofrestru drwy’r ffurflen isod, a bydd llefydd yn cael eu didoli yn nhrefn derbyn y ffurflenni. Os oes gyda chi unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Luned Whelan.

Dyddiad: Gwener 18 Mehefin 2021, 10.00am-12.30pm a 2.00pm-4.30pm

Lleoliad: Zoom

Cost: aelodau TAC: £150;  eraill: £300

Arweinydd: Nina Mitchell, Mental Health at Work

Dyddiad cau cofrestru: dydd Iau 20 Mai 2021, 5.00pm

Cysylltu â ni