Gweithdy Iechyd Meddwl i Uwch Reolwyr

Mae’r gweithdy hwn bellach yn llawn, yn anffodus. Os hoffech ychwanegu eich enw at restr wrth gefn, neu i fynegi diddordeb mewn ymuno â’r gweithdy os caiff ei gynnal eto, cysylltwch drwy e-bost â Luned Whelan neu Rowena Griffin. n y cyfamser, mae croeso i chi gofrestru ar gyfer seminar Deall Iechyd Meddwl i bawb ar 9 Chwefror 2021.

Cysylltu â ni

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.