Hyfforddiant Gweithredol Cydraddoldeb Anabledd, 3 + 17 Tachwedd 2020

Fel rhan o gyfres TAC o sesiynau hyfforddiant ar wahanol agweddau o faterion amrywiaeth, mae TAC yn falch o gyhoeddi y byddwn yn cynnal sesiwn dwy ran ar gydraddoldeb anabledd ar 3 ac 17 Tachwedd o dan arweiniad Ruth Fabby o Disability Arts Cymru. Ymhlith y pynciau dan sylw, mae: pa mor bwysig ydy iaith; Model Cymdeithasol Anabledd; rhwystrau; creu llefydd diogel a hygyrch; adnabod gofynion hygyrchedd a sut i’w gweithredu, a chreu cynlluniau gweithredu grŵp.

Mae S4C wedi ymrwymo i adlewyrchu Cymru heddiw ar y sgrin a‘r tu ôl i’r camera; gweler ei Ymrwymiad Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiad cyfredol. Mae S4C yn gweithredu’r ymrwymiad, ac yn cymryd camau i ehangu’r sector ac i annog gweithlu mwy amrywiol. Mae S4C eisiau gweld a chlywed cyfranwyr, lleisiau a chymunedau newydd ar y sgrin ac yn creu cynnwys.

Nodwch: cynhelir y sesiynau hyn yn Saesneg. Bydd gofyn i chi ymrwymo i’r ddwy sesiwn wrth gofrestru. Os na allwch ddod i’r ddwy, cysylltwch â Rowena Griffin i nodi diddordeb mewn dod ar ddyddiadau amgen. Nid yw hi’n bosib dod i’r sesiynau’n unigol. Gallwch gofrestru isod, a gall hyd at 16 o bobl ddod i’r sesiwn. Os oes galw’r tu hwnt i hyn, byddwn yn cynnig dyddiadau pellach.

Dyddiadau: dydd Mawrth 3 Tachwedd a dydd Mawrth 17 Tachwedd 2020

Amser: 10.00a.m.-12.00p.m.

Lleoliad: Zoom

Dyddiad cau: dydd Llun 26 Hydref 2020, 12.00p.m.

Cysylltu â ni

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.