Pitchio cynnwys ar y platfformau digidol – 20 Mawrth

Ydych chi’n awyddus i ehangu ar eich sgiliau creu cynnwys digidol? Cofrestrwch ar gyfer y cwrs ‘Pitchio ar y platfformau digidol’ er mwyn dysgu sut i greu cynnwys diddorol, meistroli’r grefft o ‘pitchio’ a datblygu strategaeth ar gyfer eich defnydd o blatfformau cyfryngau cymdeithasol.

Bydd cynrychiolwr o’r cwmni Libera Agency, asiantaeth ddigidol greadigol sydd wedi’i leoli yng Nghymru, yn arwain ar y cwrs hwn. Mae gan arweinwyr y cwrs blynyddoedd o brofiad mewn ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol a marchnata digidol, gan weithio ar rai o ymgyrchoedd marchnata a strategaethau cyfryngau cymdeithasol mwyaf yng Nghymru.

Crynodeb cwrs:

Beth sy’n gwneud cynnwys digidol da: Byddwn yn edrych ar elfennau allweddol a fydd yn eich helpu i chi ddeall beth sy’n gwneud cynnwys digidol unigryw sydd yn sefyll allan ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd, gan gynnwys:

  • Pwrpas cynnwys digidol.
  • Sut i feddwl am gynnwys digidol – a beth yw’r manteision o greu cynnwys ar gyfer gwahanol blatfformau.
  • Sicrhau bod y cynnwys cywir yn cael ei ddefnyddio ar y platfform cywir.
  • Sut mae TikTok wedi newid arferion a disgwyliadau defnyddwyr ar draws pob platfform.
  • Enghreifftiau o gynnwys da a dysgu ohonynt.
  • Meddwl tu allan i’r bocs – defnyddio creawdwyr cynnwys a gweithio gyda dylanwadwyr.
  • Golygu elfennau ac arddull ar gyfer cynnwys digidol effeithiol.

Datblygu eich pitch: Byddwn yn defnyddio ffactorau pwysig i’w hystyried cyn cyflwyno cynnwys digidol, megis:

  • Pwy yw’r gynulleidfa? Oes adnoddau digonol ar gael er mwyn cyflawni’r pitch?
  • Ymchwil, defnyddio data a thystiolaethau i greu achos busnes da ar gyfer y cynnwys.

Gweithdy:

Bydd y gweithgaredd hwn yn rhoi’r profiad i chi o greu cynllun ar gyfer cynnwys digidol yn seiliedig ar ymgyrchoedd/ rhaglenni dychmygol a fydd wedi’u gosod. Bydd hefyd cyfle i drafod y syniadau fel grŵp.

Dyddiad: Dydd Mercher, 20 Mawrth 2024, 10:30yb – 13:30yp

Lleoliad: Zoom

Pris: aelodau TAC: £75+ TAW, eraill: £150+ TAW

Iaith: Cymraeg

Cysylltu â ni