PRS – Sesiynau ‘galw heibio’ chwarterol

Mae TAC yn hynod o falch i gyhoeddi ein bod yn cynnal sesiynau galw heibio chwarterol gyda PRS i aelodau TAC yn 2023.

Pwrpas y sesiynau sylfaenol yma fydd i roi cyfle rheolaidd i aelodau TAC i godi materion, gofyn cwestiynau a magu hyder wrth ymdrin â systemau PRS ac MCPS. Mae’r sesiynau yn rhad ac am ddim ar gyfer aelodau TAC.

Bydd Dai Lloyd, Cynrychiolydd PRS ar gael er mwyn ateb eich cwestiynau a’ch tywys trwy’r broses clirio. Chynhelir y sesiynau yma drwy’r Gymraeg.

Allwch gofrestru ar gyfer y sesiynau trwy ddefnyddio’r dolenni isod. Cysylltwch â Sioned Harries gydag unrhyw ymholiadau.

Dyddiadau:

Lleoliad: Zoom

Cost: Am ddim i aelodau TAC

Arweinwyr: Cynrychiolwyr PRS

Cysylltu â ni