Rheoli Risg Cynyrchiadau – 7 Mai

Mae TAC yn cynnal cwrs Rheoli Risg Cynyrchiadau (teitl blaenorol ‘Rheoli Cynyrchiadau’n Ddiogel’) o dan arweiniad arbenigol Iola Protheroe, gyda chymhwyster gan gwmni 1st Option o basbort pum mlynedd, sy’n cael ei dderbyn gan brif ddarlledwyr y DU, ar ddiwedd y cwrs. Cynhelir y cwrs trwy’r Gymraeg ar Teams ar dydd Mawrth 7 Mai. Gallwch gofrestru drwy’r ffurflen isod. Gall uchafswm o 12 o bobl ymuno ar gyfer un sesiwn felly bydd yr hyfforddiant ar sail gyntaf i’r felin.

Dyddiad y sesiwn: Dydd Mawrth 7 Mai 2024, 10:00-16:00 (i gynnwys toriad am ginio)

Lleoliad: Teams

Pris: aelodau TAC: £105+ TAW, eraill: £210+ TAW

Iaith: Cymraeg

Cysylltu â ni