Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol TAC 2018

5 February 2018

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol TAC dydd Iau 15 Chwefror 2018 yn y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, o 11am tan 3pm, o dan gadeiryddiaeth Iestyn Garlick. Y siaradwyr gwadd yw Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru Wales ac Owen Evans, Prif Weithredwr S4C. Croeso mawr i aelodau TAC i gyd. Cysylltwch â Luned Whelan i gofrestru.

Cysylltu â ni