Newyddion / Datganiadau i’r Wasg

Gweler straeon a datganiadau sy’n ymwneud â’r diwydiant isod.

Os ydych yn dymuno cysylltu â TAC ynglŷn â stori newyddion, cysylltwch â Tim Wilson, Ymgynghorydd Polisi a’r Cyfryngau, ar 07909 560 374 neu Sioned Haf Roberts Rheolydd Cyffredinol TAC ar 07388 377 478.