Cwrs Cyflwyniad i Ddiogelu Plant yn y Cyfryngau 07.11.18

10 October 2018

Cwrs hyfforddiant: Cyflwyniad i Ddiogelu Plant yn y Cyfryngau 

 Cymhwyster 

Person Dynodedig ar gynyrchiadau S4C, sy’n bodloni amodau cytundebol

Dyddiad 

Mercher 7 Tachwedd 2018, 9:30am-4:00pm

Lleoliad 

Ystafell Hyfforddi, S4C, Parc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd CF14 5DU

Cost

Aelodau TAC: £150 / Eraill: £220

Hyfforddwyr (cynhelir y cwrs yn Saesneg)

Carl Harris, NSPCC

Jo Bowman, Swyddog Diogelu Addysg, Gwasanaethau Plant, Cyngor Dinas Caerdydd

Dyddiad cau cofrestru (ar sail cyntaf i’r felin)

Mercher 24.10.18

Llenwch ac anfonwch ffurflen gofrestru

Ymholiadau 

Luned Whelan, 07388 377478

Mae cinio ar gael i’w brynu yn lleol, ond ddim ar y safle bellach. 

Cysylltu â ni