Cwrs Cyflwyniad i Ddiogelu Plant yn y Cyfryngau

25 October 2017

 CWRS HYFFORDDIANT ‘CYFLWYNIAD I DDIOGELU PLANT YN Y CYFRYNGAU’ 

 Cymhwyster 

Person Dynodedig ar gynyrchiadau S4C, sy’n bodloni amodau cytundeb

Dyddiad 

Mercher 15.11.17

09:30-15:30

Lleoliad 

Ystafell Werdd S4C, Parc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd CF14 5DU

Cost

Aelodau TAC : £150 / Eraill: £210

Gyda 

Chris Mullane, NSPCC

Alan Gwynant, Almair

Jo Bowman, Swyddog Diogelu Addysg, Gwasanaethau Plant, Cyngor Dinas Caerdydd

Dyddiad cau cofrestru (ar sail cyntaf i’r felin) 

Mercher 08.11.17 @ 12:00pm

Llenwch ac anfonwch ffurflen gofrestru

 Ymholiadau: Luned Whelan, TAC, 07388 377478

 Ceir te a choffi hunan-wasanaeth. Mae cinio ar gael i’w brynu ar y safle neu yn lleol. 

 

Cysylltu â ni