Cyhoeddi Llywydd Anrhydeddus cyntaf TAC a dau aelod newydd o’r Cyngor

8 November 2022

Yn ystod Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol TAC ar 26 Hydref 2022 yn y Llyfrgell Genedlaethol, Aberystwyth gwnaeth y Cadeirydd Dyfrig Davies gyhoeddi Llywydd Anrhydeddus Cyntaf TAC a dau aelod newydd o’r Cyngor.

Wrth annerch yr aelodau, dywedodd Dyfrig: “Braint yw cael cyhoeddi newydd da bod Cyngor TAC wedi penodi Iestyn Garlick yn Llywydd Anrhydeddus.  Mae Iestyn fel actor wedi bod yn sawl wyneb ar y teledu ac mae ei rôl fel cynhyrchydd, cyn gadeirydd TAC, ei ymwneud cyson a ffyddlon â’r sector a’i waith o arwain TAC drwy gyfnodau anodd yn ei wneud yn anrhydedd ei benodi yn Llywydd Anrhydeddus cyntaf TAC.”

Rôl Iestyn Garlick fel Llywydd Anrhydeddus fydd i gefnogi nodau ac amcanion TAC a sicrhau proffil mor uchel â phosib i TAC yn y cyfnod allweddol hwn yn y byd darlledu.

Etholwyd dau aelod newydd i Gyngor TAC yn y Cyfarfod Blynyddol sef Llyr Morus, Pennaeth Cynhyrchu Vox Pictures, ac Arwyn Evans, Rheolwr Gyfarwyddwr Darlun Cyf.

Cychwynnodd Llyr Morus weithio yn y diwydiant 30 mlynedd yn ôl – i gychwyn ym maes adloniant ysgafn cyn symud i weithio ar raglenni plant ac yna i faes Drama.  Fel cynhyrchydd, mae ei gynyrchiadau diweddar yn cynnwys Un Bore Mercher/Keeping Faith 3, Cyswllt, Fflam a Dal y Mellt.  Mae ei yrfa wedi ei weld yn gweithio yn y byd annibynnol yn ogystal ag aelod o staff BBC Cymru a BBC Studios.  Mae Llyr yn gefnogwr brwd dros ddatblygu talent o fewn y diwydiant.

Yn dilyn sefydlu swyddfa yng Nghaernarfon, mae Arwyn Evans a Darlun wedi datblygu enw da am greu fformats teledu gwreiddiol a beiddgar megis Gwesty Aduniad, Helo Syrjeri, ac Ysgol Ni:Moelwyn sy’n rhoi pobl wrth wraidd eu syniadau.  Mae’n gweithio gyda sawl darlledwr megis y BBC a S4C yn ogystal â dosbarthwyr rhyngwladol fel SONY TV ac Orange Smarty.

Dywedodd Dyfrig:  “Mae gan Llyr ac Arwyn brofiadau helaeth a chyfraniad gwerthfawr i’w gynnig ac rwy’n falch iawn o’u cael yn aelodau o Gyngor TAC.”

Cafwyd cadarnhad bod aelodau cyfredol y Cyngor wedi mynegi eu dymuniad i barhau â’r gwaith dros y flwyddyn i ddod a chafwyd pleidlais unfrydol o blaid hynny:

Dyfrig Davies (Cadeirydd) – Telesgop

Emyr Afan (Dirprwy Gadeirydd) – Afanti

Gareth Williams – Rondo Media

Nia Thomas – Boom Cymru

Angharad Mair – Tinopolis

Sioned Wyn – Chwarel

Bethan Griffiths – Cwmni Da

Sion Clwyd Roberts (cyfetholedig) – Rondo Media

Iestyn Garlick (cyfetholedig) Llywydd Anrhydeddus

Bydd Dyfrig Davies yn parhau fel Cadeirydd am flwyddyn arall cyn trosglwyddo’r awenau i Emyr Afan.

Cysylltu â ni