Penodi Luned Whelan yn Rheolydd Cyffredinol newydd TAC

6 March 2017

Mae Luned Whelan wedi dechrau yn ei swydd ar ôl cael ei phenodi i swydd Rheolydd Cyffredinol TAC (Teledwyr Annibynnol Cymru), sy’n cynrychioli sector cynhyrchwyr teledu annibynnol Cymru.

Swyddogaeth Luned fydd cefnogi aelodau TAC o fewn y sector cynhyrchu teledu annibynnol, i warchod buddiannau’r cyfryw gynhyrchwyr ac i gydlynu buddsoddiad y cwmnïau mewn hyfforddiant. Bydd hyn yn golygu cydweithio ag S4C, y BBC, Ofcom, Llywodraeth Cymru a chyrff eraill.

Dywedodd Iestyn Garlick, Cadeirydd TAC, ‘Mae Cyngor TAC yn falch iawn o groesawu Luned Whelan i swydd y Rheolydd Cyffredinol. Bu Luned yn gweithio yn S4C am nifer o flynyddoedd tan 2010, a bu’n llaw-rydd ers hynny, ac yn cydweithio â nifer o aelodau’r sector. Mae ganddi brofiad gwerthfawr o elfennau allweddol darlledu cyhoeddus ym meysydd cytundebau, hawliau a chyfathrebu, a phrofiad sgriptio a golygu cynnwys i amrywiaeth o gwmnïau cynhyrchu annibynnol.

‘Dros y misoedd nesaf, mi fydd Luned yn brysur yn llunio strategaeth weithredu fydd yn seiliedig ar anghenion y sector gyfan, a sicrhau bod llais yr aelodaeth i’w glywed yn eglur ym mhob trafodaeth o ddatblygiadau hollbwysig y flwyddyn sydd i ddod yn y byd darlledu yng Nghymru.’

Cysylltu

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Iestyn Garlick ar 07974 184764 / iestyn@antena.co.uk neu Luned Whelan: 07388 377478 neu 029 2245 0226 / l.whelan@tac-cymru.co.uk.

Cysylltu â ni