Cyhoeddi ymateb TAC i archwiliad Pwyllgor y Cynulliad ar ffilm a theledu

17 April 2018

Mae Pwyllgor Diwylliant, yr Iaith Gymraeg a Chyfathrebu Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi ymateb rhanddeiliaid i’w archwiliad i ‘Ffilm a Chynyrchiadau Teledu Mawr yng Nghymru’.

Mae ymateb TAC yn nodi’n benodol yr angen i Lywodraeth Cymru feithrin gweithdrefn mwy cyfunol, gan sicrhau bod rhanddeiliad allweddol yn ymwneud â materion polisi a bod buddsoddiad mewn denu rhagor o waith cynhyrchu’n canolbwyntio fwyfwy ar y diwydiant cynhenid pan fo’n bosibl.

Yn ogystal, mae TAC yn tynnu sylw at yr angen i greu polisi sgiliau mwy cyfunol, sy’n cyd-fynd â’r gwaith mae TAC yn ei wneud i gynyddu’r ddarpariaeth sgiliau yn y sector.

Gallwch ddarllen ymateb TAC yn ei gyfanrwydd yma.

Cysylltu â ni